Retalhistas - Peixarias - freguesia de Alfaiates - Sabugal